De voordelen


De bijeenkomsten worden één maal per maand gepland, te weten 9 maal per jaar, met uitzondering van de maand juli en augustus (iedere laatste dinsdag van de maand).  De maand december is gereserveerd voor de eindejaarsreceptie.
 
 
Elk evenement wordt georganiseerd rond één of twee thema’s, ontwikkeld en behandeld door de sponsors van de avond en dit in samenwerking met de bestuurders van Fleet Corner.
 
De maandelijks te behandelen onderwerpen worden vooraf aangekondigd op de site in de rubriek "jaarlijks programma".  Dit geldt eveneens voor de thema's van de workshops en brainstormings die op het programma staan.  Bijkomende activiteiten en thema-avonden zullen af en toe georganiseerd worden voor de leden met de steun van de partners.
 
Een internet site informeert de bezoeker van de website over de acties en diensten van Fleet Corner via verschillende rubrieken.  Een gedeelte van de site is voorbehouden voor de leden waarbij o.a. specifieke diensten voor leden beschikbaar zijn, een bibliotheek per thema,  een ledenlijst, vragen/antwoorden, een suggestie postbus, foto galerij, ...
 
Fleet Corner biedt eveneens de mogelijkheid aan zijn leden en partners hun lokalen te gebruiken voor vergaderingen, lancering van nieuwe modellen, producten, enz. aan de “Fleet Corner lidmaatschap” prijs.