De werking


Om zijn leden en genodigden kwaliteitsonderwerpen, befaamde sprekers en een waardig onthaal  te bieden, verbindt Fleet Corner er zich toe, in het belang van elke partij, alle deelnemers aan haar evenementen en bijeenkomsten te controleren om het uitwisselen van informatie en ervaring binnen de fleetsector te bevorderen.
 
Fleet Corner waakt erover om een zo neutraal mogelijke objectiviteit te bewaren ten opzichte van zijn partners, sponsors en alle leden van de vereniging. Ieder lid kan vergezeld worden door een genodigde uit de Fleetsector.
 
Ieder lid betaalt een jaarlijkse bijdrage die fiscaal aftrekbaar is en krijgt zo toegang tot de verschillende bijeenkomsten en evenementen alsook tot het leden gedeelte van de site.
 
 
The Fleet Corner Team