Privacy - Cookies - Copyright

Persoonlijke leven
 
Fleet Corner hecht veel belang aan de beveiliging en aan het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. We leven nauwgezet de wet van 11 december 1998 na over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de behandeling van gegevens van persoonlijke aard.
 
 Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft via de website of via e-mail worden door ons alleen bewaard om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Alle door u verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt, we geven ze nooit door aan andere organisaties behalve aan leden van Fleet Corner en gebruiken ze evenmin voor directmarketingdoeleinden.
 
 Tenzij u zich inschrijft als lid en dus geregeld op de hoogte gehouden wenst te worden, zal u geen algemene informatie van ons ontvangen. Indien u zich inschrijft op een event, een publicatie bestelt of een informatie aanvraag indient, houden we u op de hoogte van gelijkaardige initiatieven. U kan echter op elk moment afzien van deze dienstverlening.
 
 U kan onze website anoniem bezoeken. We verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers. Via meetsoftware volgen we weliswaar op welke pagina’s op onze site het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen enz. Maar dit gebeurt niet op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen alleen om de inhoud van onze website te kunnen verbeteren.
 
 Indien u het wenst (het is dus zeker geen verplichting), kunt u zich op deze website ‘registreren’. U vult dan uw adresgegevens in en bevestigt ze met een door u gekozen e-mailadres en paswoord. De computer onthoudt uw adresgegevens. Bij een volgende bezoek hoeft u zich alleen 'aan te melden' door uw log in en paswoord in te tikken. De computer vult dan uw adresgegevens in. Bovendien kunt u in 'mijn profiel' gaan kijken welke inschrijvingen u al heeft gedaan. Vanzelfsprekend kunt u uw adresgegevens steeds raadplegen of verbeteren.
 
 We zijn verantwoordelijk voor de behandeling van alle gegevens. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen. Daarvoor zendt u ons een email (info@fleetcorner). Indien u zich heeft ‘geregistreerd’, kunt u uw adresgegevens op elk moment online raadplegen of corrigeren.
 
 We kunnen deze algemene voorwaarden en de toegang op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.
 
 
Cookies:
 
 
Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door op ‘Ja, ik accepteer cookies’ te klikken of door verder te surfen, gaat u akkoord met deze cookies.
 
Deze website maakt gebruik van verschillende types cookies. Hieronder vindt u een overzicht per type.
 
Noodzakelijke Cookies: deze verzamelen geen persoonsgegevens
 
 1. Noodzakelijke cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken:
      - U moet uw gebruikersnaam, paswoord en andere gegevens niet steeds opnieuw invoeren.
      - U moet ons niet steeds opnieuw vertellen of u een abonnement heeft en in welke taal u de inhoud wenst te lezen.
   
 2. Analytische cookies om inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie is noodzakelijk en wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse opdat we ons werk nog beter op uw noden kunnen afstemmen.
   
 3. Advertentiecookies die ons toelaten bij te houden hoeveel keer een advertentie werd getoond en ons helpen ervoor te zorgen dat u advertenties niet nodeloos te zien krijgt. (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond).
   
 4. Sociale mediacookies die het mogelijk maken om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.
 
 
Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige types van cookies ervoor kan zorgen dat u niet de meest gebruiksvriendelijke ervaring heeft tijdens het surfen.
 
 
Copyright 
 
Bescherming van het auteursrecht
 
Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.
 
 Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of professionele kring.
 
 Toelating vragen voor reproductie kan via info@fleetcorner.be
 

 Illustraties


We hebben geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich wenden tot info@fleetcorner;
 
 Voor de reproductie van foto’s buiten de  privé sfeer is toestemming van de auteur vereist.
 
 
 
Copyright :

 
Copyright © Fleet Corner
Structuur en inhoud: © Fleet Corner 
Advies: Fleet Corner 
 
Design: © www.bugzero.be
 
Realisatie: © www.bugzero.be
 
Aansprakelijkheid
 
 Algemeen
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Fleet Corner besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. We trachten de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
 
Fleet Corner is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en het downloaden van bestanden van de website.
 
Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om onze website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.
 
Links en verwijzingen
Onze website verwijst naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 
U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.
 
Door de aard van het internet kunnen we geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we die site zouden goedkeuren of aanbevelen.
 
We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.
 
Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@fleetcorner
 
Wettelijk bekendmaking
Door het feit zelf gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd.
 
Fleet Corner heeft als doelstelling u langs deze website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn.
 
De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden", zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg.
 
Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten.
 
Fleet Corner wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken.
 
De naam en het logo van Fleet Corner, namen en logo's van firma's en producten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld mogen de teksten die door Fleet Corner opgesteld zijn gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld.